07:30 – 08:45 rozpoczęcie dnia
08:45 – 9:15 śniadanie
09:15 – 10:00 zajęcia dydaktyczne, gimnastyka ogólnorozwojowa
10:00 – 10:15 II śniadanie - owoc
10:15 – 11:30 zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie
11:30 – 12:00 obiad (II danie)
12:00 – 14:00 leżakowanie
14:00 – 14:30 obiad (zupa)
14:30 – 15:30 zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie
15:30 – 16:00 podwieczorek
16:00 – 18:00 zabawy dowolne i rozchodzenie się maluszków do domów

Plan może ulec modyfikacji, gdyż jest dostosowany indywidualnie do każdego dziecka,
z dostosowaniem pór posiłków, spania i zabawy do przyzwyczajeń i nawyków dziecka.