Wpisowe

400 zł

Opłata bezzwrotna, która obejmuje:

Opieka całodzinna

 PROMOCJA !!

1350 zł

Pierwszy miesiąc

675 zł

Opieka w godzinach od 7:30 do 18:00
Każda dodatkowa godzina 30 zł

Opieka do 5h dziennie

1100 zł

Opieka w godzinach od 7:30 do 18:00
Każda dodatkowa godzina 30 zł

Wyżywienie

14 zł/dzień

W przypadku nieobecności dziecka po wcześniejszym powiadomieniu zmniejsza się stawkę żywieniową  za każdy dzień nieobecności dziecka

Informacja

Zapisy trwają cały rok, prosimy umówić się na wizytę telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną

Czesne opłacane z góry do 5-tego dnia miesiąca na konto żłobka

PKO BP  50 1020 5558 1111 1533 9700 0047

Wyprawka

W poszewce od poduszki (poduszka, prześcieradło, kocyk/kołderka)

Jeśli dziecko do zaśnięcia potrzebuje: 

Dla starszych dzieci ok 2 r.ż. szczoteczka, pasta i kubek do mycia zębów

Prosimy aby wszystkie rzeczy były podpisane